F.A.Q.

How is packaging waste managed?

2015 metų kovo 25 dieną „AZ - Pack“, UAB įgyvendino vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus sistemą. Bendradarbiaujant su KTU (Kauno technologijos universitetu) ir MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) teikiama priemone ,,Inočekiai LT“ savo klientams užtikrinome, jog tiekiama produkcija atitiktų naujausius, optimalios pakuotės reikalavimus.

Šilumos ir atomo energetikos katedroje buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus UAB „AZ - Pack“ įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

What are the packaging?

What are the packaging?What are the packaging?What are the packaging?

What kind of plastic is used for production?

What kind of plastic is used for production?What kind of plastic is used for production?

What are the sizes of the bag in box packaging?

What are the sizes of the bag in box packaging? What are the sizes of the bag in box packaging?What are the sizes of the bag in box packaging?