fbpx

Inovacijos

2018-tųjų vasarą „AZ-Pack“, UAB, techninę bazę papildė inovatyvi ir galinga Bag-In-Box pakuočių gaminimo linija „Maverick Dream Machine“, kurioje integruotos naujausios technologijos užtikrina itin aukštą efektyvumą, gaminių kokybę ir lankstų gamybos procesą. Investuodami į pasaulio lyderių gaminamus įrengimus ne tik diegiame inovatyvius sprendimus, užtikrinančius mūsų konkurencingumą rinkoje, bet ir įgyvendiname savo įmonės viziją – būti augančia ir tobulėjančia aukštos kokybės produkciją gaminančia įmone, užtikrinančia aplinkosaugos reikalavimus ir gerosios gamybos praktiką.

2015 m. kovo 25 d. „AZ-Pack“, UAB,  įgyvendino vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus sistemą. Bendradarbiaudami su KTU (Kauno technologijos universitetu)  https://midf.ktu.edu/news/az-pack-vidaus-rinkai-tiekiamu-pakuociu-ir-pakuociu-atlieku-tvarkymo-pagal-lietuvos-darniuosius-standartus-uab-az-pack-imoneje-sistema/ ir MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) teikiama priemone ,,Inočekiai LT“, savo klientams užtikrinome, kad tiekiama produkcija atitiktų naujausius optimalios pakuotės reikalavimus.

Šilumos ir atomo energetikos katedroje buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB, įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Visas projektas ir darniųjų standartų laikymosi deklaracijos buvo parengtos laikantis LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytų reikalavimų, atitinkamų teisės aktų; projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti įvairūs tyrimai, kuriuos, kaip būtinus, apibrėžia ES direktyva, Lietuvos Respublikos darnieji standartai ir kiti teisės aktai: vibropoveikio, gniuždymo, pakuočių masės žemutinę šilumingumo vertę nustatantys tyrimai, produktų įpakavimo atsparumo pradūrimui tyrimai.

Pakuočių atliekų tvarkymas

Naujieji reikalavimai apibrėžia, kad pakuotė privalės atitikti ne tik visas ES pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvas, bet ir darniųjų standartų reikalavimus:

  • pakuotė turės būti optimali – iš minimalaus medžiagų kiekio ir maksimaliai užpildyta (LR standartas LST EN 13428:2006);
  • sunkiųjų metalų, tokių kaip švinas, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas, bendra koncentracija pakuotėje negalės viršyti 100 ppm pakuotės svorio (LR standartas LST 1655:2002);
  • cheminių medžiagų arba preparatų kiekis pakuotėje turės būti sumažintas iki mažiausio pakankamo kiekio (LR standartas LST CEN/TR 13695-2:2004);
  • įvertintos pakuotės pakartotinio naudojimo, kompostavimo, deginimo galimybės (LR standartas LST EN 13429:2007/ LST EN 13430:2007/ LST EN 13431:2007/ LST EN 13432:2007).

Apibendrinus tyrimus, kurie buvo atliekami įgyvendinant „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB,  įmonėje sistema“ projektą, buvo aptartos ir prevencinės priemonės, kaip įmonėje mažinti žaliavų sąnaudas.

Produktų kokybę patvirtina ir Skandinavijos organizacijos „Normpack“ sertifikatas, kuris pabrėžia, kad mūsų vakuuminė pakuotė išskirtinė ne tik fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, bet ir itin gerai vertinama dėl cheminės sudėties, atitinkančios griežčiausius ES ir Skandinavijos rinkos reikalavimams.

Aiškiai apibrėžti darnieji standartai leido iš naujo įvertinti rinkoje siūlomas alternatyvias vakuumines pakuotes bei jų gamyboje naudojamas medžiagas. Remiantis pagrindiniais kriterijais, kurie leidžia apspręsti gaminio kokybę ir išskirtinumą, galime pagrįstai įvertinti, ar pakuotė atitinka numatytus reikalavimus, optimalios pakuotės apibrėžimą. Moksliniais tyrimais pagrįsti pakuotės gamybai naudojamos plėvelės stiprumo, deguonies ir vandens garų, anglies dioksido pralaidumo rodikliai pateikia visiškai naują kokybiškos pakuotės suvokimą.

Priežastys, dėl kurių mūsų pakuotės yra lyderės tarp vakuuminių 60-70 mikronų pakuočių:

UŽTIKRINTAS BARJERINGUMAS Klientai dažniausiai yra linkę rinktis 3 (PA/TIE/PE) ir 5 (PA/TIE/PE/TIE/PE) sluoksnių vakuuminę pakuotę, nes ji pigesnė. Bet pasirenkant tokią vakuuminę pakuotę rizikuojama prarasti jos barjeringumą ją gaminant, pervežant ir parduodant, nes tokios pakuotės gamintojai palieka poliamido sluoksnį tik išorinėje maišo pusėje, tad atsiradus menkam įbrėžimui pakuotė gali prarasti vakuumines savybes. TNGK vakuuminės pakuotės struktūra (PA/TIE/PE/PE/TIE/PA/TIE/PE/PE), dėl vidinio PA sluoksnio, užtikrina, kad įbrėžta pakuotė nepraras barjeringumo savybių.

SULYDYMAS Daugelis alternatyvios vakuuminės pakuotės vartotojų susiduria su problemomis užvakuumuojant maišelius, užlydant siūles ar vakuumuojant agresyvioje aplinkoje (esant riebalams, actui, kitam skysčiui). TNGK vakuuminėje pakuotėje esantis metaloceno polietilenas (LLDPE) užtikrina stipresnį pakuotės sulydymą, lengvą maišo užlydymą agresyvioje aplinkoje, mažesnės sulydymo temperatūros poreikį.

Gerosios gamybos praktika

Gerosios gamybos praktika (GGP) – tai pagrindiniai principai, procedūros bei priemonės, skirti sukurti tinkamą aplinką priimtinos kokybės maisto produktams gaminti, tad GGP kodeksai ir juose nurodyti higienos reikalavimai yra ta riba, nuo kurios pradedama saugių maisto produktų gamyba.

Gerosios gamybos praktikos pažymėjimu (Nr.15-01) „AZ-Pack“, UAB, patvirtina, kad gamina plastikines pakuotes, gaminius iš plastikų, skirtus prekių pakavimui: pakavimo maišeliai, vienkartiniai indai, kurie yra skirti liestis su maistu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB (Nr.2023/2006), Lietuvos higienos normos HN 16: 2011 ir „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gerosios gamybos praktikos taisyklės“ (Lietuvos pakuotojų asociacija, 2007 m.) reikalavimus.

GGP kokybės sistema yra skirta užtikrinti, kad veiksniai, kurie gali turėti įtakos produkto kokybei, būtų valdomi, o toks valdymas būtų nukreiptas į neigiamų kokybės aspektų sumažinimą, pašalinimą ir prevenciją.

„Normpack“ asociacija

Skirdami daug dėmesio lūkesčius pateisinančiai pakuotei, investuojame į gaminamos ir parduodamos produkcijos tyrimus, kurie leidžia pagrįsti esminius kokybinius pakuočių rodiklius, nes mums svarbiausia – aukšta produktų kokybė.

Šiandien galime pasidžiaugti, kad mūsų įmonė priklauso Švedijos Prekybos ir pramonės asociacijai „Normpack“, vienijančiai daugiau kaip 200 narių, vykdančių veiklą skirtinguose gamybos etapuose gaminant produktus, turinčius sąlytį su maistu. Švedijos asociacijos atliekami tyrimai padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinėje rinkoje naudojamų žaliavų ir galutinės produkcijos kokybinių bei saugos reikalavimų.

„AZ-Pack“, UAB, produkcijos kokybę pagrindžia šios asociacijos išduoti sertifikatai, užtikrinantys, kad mūsų siūloma produkcija atitinka visus aukščiausius Europoje taikomus reikalavimus medžiagoms, naudojamoms liestis su maistu. Todėl vartotojai, pasirinkę maisto produktą „Normpack“ asociacijos sertifikuotoje pakuotėje, gali būti tikri, kad pakuotė yra saugi, gali būti naudojama maistui pakuoti ir neturės neigiamo poveikio nei maisto produktui, nei žmogaus sveikatai.

CEN standartas

CEN standartas EN 134282004 apibrėžia pakuotės vertinimo procedūrą, pagal kurią pakuotę sudarančios medžiagos svoris ir (arba) tūris yra mažiausias(-i), tačiau pakankamas(-i), kad būtų užtikrintas:

  • pakuotės gamybos procesas;
  • pakuotės funkcionalumas visos tiekimo ir naudojimo grandinės metu: produktų fasavimo, pervežimo, sandėliavimo, pardavimo, išpakavimo;
  • sauga ir higiena tiek produkto, tiek naudotojo (vartotojo) atžvilgiu;
  • supakuoto produkto priimtinumas naudotojui (vartotojui).

Šio standarto pagrindu yra laikoma kritinė sritis, kurią galima pasiekti, mažinant panaudojamos medžiagos kiekį, t. y., jei medžiagos kiekis būtų dar labiau sumažintas, jis neatitiktų vieno iš išvardintų kriterijų. Jei nei viena kritinė sritis nėra pasiekta, reikia dar labiau mažinti naudojamos medžiagos kiekį.

„AZ-Pack“, UAB, nuolat ieško naujovių, kaip, remdamasi šiuo standartu, galėtų pasiūlyti pakavimo sprendimus iš plonesnės medžiagos, tačiau pakankamai tvirtus, kad pakuotė atitiktų visus reikalavimus bei vartotojų lūkesčius.