fbpx

ES projektai

Projektas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0026 „Technologinių ekoinovacijų diegimas „AZ-Pack“, UAB veikloje“

Šiuo metu „AZ-Pack“ UAB gaminama produkcija eksportuojama į daugiau nei 30 šalių (Vakarų ir Vidurio Europos, Skandinavijos bei Rytų Europos ir Azijos regionus), taip pat tiekiama didžiausioms Lietuvos maisto gamybos pramonės įmonėms, ūkiams, prekybos tinklams. Pagrindiniai įmonės gaminami produktai – vakuuminiai maišeliai, maišeliai su spauda, Bag in Box pakuotės skysčiams. Kiekvienais metais įmonė aktyviai vysto eksporto plėtrą, didina pardavimų apimtis ir tuo pačiu ieško modernių technologinių sprendimų, kurie padėtų pagerinti gamybos masto ekonomiją, o taip pat ir leistų sumažinti poveikį aplinkai.

2021 m. vasario 10 d. įmonė pradėjo įgyvendinti technologinių ekoinovacijų projektą Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0026 „Technologinių ekoinovacijų diegimas „AZ-Pack“, UAB veikloje“ pagal 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę “ Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+”. Projekto tikslas – sumažinti neigiamą gamybos poveikį aplinkai mažinant žaliavų ir išmetamų gamybinių atliekų sąnaudas. Projekto tikslui pasiekti buvo įsigyta nauja, efektyvesnė ir daugiau galimybių turinti „Stand up Pouch“ ir „Bag in Box“ pakuočių gamybos linija. Numatoma, kad didesnis įrangos našumas leis pagaminti du kartus daugiau pakuočių nei paprastai pagaminama su kita įranga, o platesnės įrangos galimybės padės efektyviau valdyti pakuočių gamybą – optimizuoti žaliavų panaudojimą atsisakant nereikalingų formatų ir tokiu būdu sumažinti nereikalingų plėvelės atliekų kiekį. 

Projekto įgyvendinimas taip pat padės įmonei praplėsti gaminamų pakuočių asortimentą nauju produktu – „Stand up Pouch“ pakuotėmis. „Stand up Pouch“ pastatomos pakuotės su integruotu kraneliu skirtos pakuoti skystus maisto ir ne maisto produktus. Šių pakuočių paklausa sparčiai auga visame pasaulyje, kadangi tokio tipo pakuotės yra lengvesnės lyginant su kitomis pakuotėmis, pavyzdžiui – plastikinis bakelis, stiklo tara. Dėl mažesnio „Stand up Pouch“ pakuočių svorio ir mažiau užimamos vietos pakuotes transportuojant, šis skysčių pakavimo būdas išsiskiria ekonomiškumu – padeda sumažinti logistikos ir sandėliavimo kaštus, prisideda prie aplinkos tausojimo – lengvesnės pakuotės ir mažesnis transportavimo resursų naudojimas padeda taupyti gamtos išteklius ir prisidėti prie oro taršos mažinimo.

Projektas finansuojamas „AZ-Pack“, UAB nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto išlaidų suma – 639 951,00 Eur
Skirtas finansavimas – 287 977,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-02-10
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31

„Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB, įmonėje sistema“

Tvarumo ir ekologijos tema šiuo metu ypatingai aktuali visame pasaulyje. Aplinkos taršos didėjimas ir  didžiulis sunaudojamo plastiko kiekis tapo vienos esminių ekologinių problemų, į kurias privalu atkreipti dėmesį.

Atsižvelgdami į savo veiklos kryptį ir reaguodami į ekologines problemas, jau kuris laikas stengiamės imtis priemonių ir veiksmų, kurie padėtų sumažinti įmonės veiklos poveikį gamtai ir aplinkai. Siekdami būti atsakingu gamintoju, stengiamės užtikrinti ne tik visus Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančių,  bet ir mažesnį poveikį aplinkai turinčių pakuočių asortimentą. Manome, kad kiekvienas pakavimo medžiagų gamintojas privalo ne tik ieškoti pažangių, mažiau kenksmingų aplinkai pakavimo sprendimų, bet ir edukuoti savo klientus apie tokio pasirinkimo galimybę.

Šiandien savo klientams galime pasiūlyti ne tik perdirbamas pakuotes, bet ir tokias, kurioms pagaminti sunaudojamas mažesnis žaliavų kiekis nei įprastai ir kurių kokybinės savybės prilygsta standartinėms pakuotėms. 

2015 m. kovo 25 d. įgyvendinome  vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus sistemą. Bendradarbiaudami su KTU (Kauno technologijos universitetu)  https://midf.ktu.edu/news/az-pack-vidaus-rinkai-tiekiamu-pakuociu-ir-pakuociu-atlieku-tvarkymo-pagal-lietuvos-darniuosius-standartus-uab-az-pack-imoneje-sistema/ ir MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) teikiama priemone ,,Inočekiai LT“, savo klientams užtikrinome, kad tiekiama produkcija atitiktų naujausius optimalios pakuotės reikalavimus.

Šilumos ir atomo energetikos katedroje buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB, įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Visas projektas ir darniųjų standartų laikymosi deklaracijos buvo parengtos laikantis LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytų reikalavimų, atitinkamų teisės aktų; projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti įvairūs tyrimai, kuriuos, kaip būtinus, apibrėžia ES direktyva, Lietuvos Respublikos darnieji standartai ir kiti teisės aktai: vibropoveikio, gniuždymo, pakuočių masės žemutinę šilumingumo vertę nustatantys tyrimai, produktų įpakavimo atsparumo pradūrimui tyrimai. 

Apibendrinus tyrimus, kurie buvo atliekami įgyvendinant „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB,  įmonėje sistema“ projektą, buvo aptartos ir prevencinės priemonės, kaip įmonėje mažinti žaliavų sąnaudas.

Aiškiai apibrėžti darnieji standartai leido iš naujo įvertinti rinkoje siūlomas alternatyvias vakuumines pakuotes bei jų gamyboje naudojamas medžiagas. Remiantis pagrindiniais kriterijais, kurie leidžia apspręsti gaminio kokybę ir išskirtinumą, galime pagrįstai įvertinti, ar pakuotė atitinka numatytus reikalavimus, optimalios pakuotės apibrėžimą. Moksliniais tyrimais pagrįsti pakuotės gamybai naudojamos plėvelės stiprumo, deguonies ir vandens garų, anglies dioksido pralaidumo rodikliai pateikia visiškai naują kokybiškos pakuotės suvokimą.

  • Susisiekime!