fbpx

Tvarumas

Tvarumo ir ekologijos tema šiuo metu ypatingai aktuali visame pasaulyje. Aplinkos taršos didėjimas ir didžiulis sunaudojamo plastiko kiekis tapo vienos esminių ekologinių problemų, į kurias privalu atkreipti dėmesį.

Siekdami būti atsakingu gamintoju, atsižvelgdami į savo veiklos kryptį ir reaguodami į ekologines problemas, imamės priemonių ir veiksmų, kurie padėtų sumažinti įmonės veiklos poveikį gamtai ir aplinkai. Manome, kad kiekvienas pakuočių gamintojas privalo ne tik ieškoti pažangių, mažiau kenksmingų aplinkai pakavimo sprendimų, bet ir edukuoti savo klientus apie tokio pasirinkimo galimybę. Šiandien savo klientams galime pasiūlyti ne tik perdirbamas pakuotes, bet ir tokias, kurioms pagaminti sunaudojamas mažesnis žaliavų kiekis nei įprastai ir kurių kokybinės savybės prilygsta standartinėms pakuotėms. 

2015 m. kovo 25 d. įgyvendinome  vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus sistemą. Bendradarbiaudami su KTU (Kauno technologijos universitetu)  https://midf.ktu.edu/news/az-pack-vidaus-rinkai-tiekiamu-pakuociu-ir-pakuociu-atlieku-tvarkymo-pagal-lietuvos-darniuosius-standartus-uab-az-pack-imoneje-sistema/ ir MITA (Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra) teikiama priemone ,,Inočekiai LT“, savo klientams užtikrinome, kad tiekiama produkcija atitiktų naujausius optimalios pakuotės reikalavimus.

Šilumos ir atomo energetikos katedroje buvo sėkmingai užbaigtas projektas „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB, įmonėje sistema“, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo Ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Visas projektas ir darniųjų standartų laikymosi deklaracijos buvo parengtos laikantis LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytų reikalavimų, atitinkamų teisės aktų; projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti įvairūs tyrimai, kuriuos, kaip būtinus, apibrėžia ES direktyva, Lietuvos Respublikos darnieji standartai ir kiti teisės aktai: vibropoveikio, gniuždymo, pakuočių masės žemutinę šilumingumo vertę nustatantys tyrimai, produktų įpakavimo atsparumo pradūrimui tyrimai. 

Apibendrinus tyrimus, kurie buvo atliekami įgyvendinant „Vidaus rinkai tiekiamų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo pagal Lietuvos darniuosius standartus „AZ-Pack“, UAB,  įmonėje sistema“ projektą, buvo aptartos ir prevencinės priemonės, kaip įmonėje mažinti žaliavų sąnaudas.

Aiškiai apibrėžti darnieji standartai leido iš naujo įvertinti rinkoje siūlomas alternatyvias vakuumines pakuotes bei jų gamyboje naudojamas medžiagas. Remiantis pagrindiniais kriterijais, kurie leidžia apspręsti gaminio kokybę ir išskirtinumą, galime pagrįstai įvertinti, ar pakuotė atitinka numatytus reikalavimus, optimalios pakuotės apibrėžimą. Moksliniais tyrimais pagrįsti pakuotės gamybai naudojamos plėvelės stiprumo, deguonies ir vandens garų, anglies dioksido pralaidumo rodikliai pateikia visiškai naują kokybiškos pakuotės suvokimą.

Pakuočių atliekų tvarkymas

Reikalavimai apibrėžia, kad pakuotė privalo atitikti ne tik visas ES pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvas, bet ir darniųjų standartų reikalavimus:

  • pakuotė turi būti optimali – iš minimalaus medžiagų kiekio ir maksimaliai užpildyta (LR standartas LST EN 13428:2006);
  • sunkiųjų metalų, tokių kaip švinas, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas, bendra koncentracija pakuotėje negalės viršyti 100 ppm pakuotės svorio (LR standartas LST 1655:2002);
  • cheminių medžiagų arba preparatų kiekis pakuotėje turės būti sumažintas iki mažiausio pakankamo kiekio (LR standartas LST CEN/TR 13695-2:2004);
  • įvertintos pakuotės pakartotinio naudojimo, kompostavimo, deginimo galimybės (LR standartas LST EN 13429:2007/ LST EN 13430:2007/ LST EN 13431:2007/ LST EN 13432:2007).

Plastikinių pakuočių ženklinimas

Plastikai

Raidinis sutrumpinimas

Kodas

Ženkliukas

Polietilentereftalatas

PET

1

Aukšto tankumo polietilenas

HDPE

2

Polivinilchloridas

PVC

3

Žemo tankumo polietilenas

LDPE

4

Polipropilenas

PP

5

Polistirolas

PS

6

Kitokia plastikinė (kombinuotas plastikas)

OTHER

7

  • Susisiekime!