fbpx

Стійкість

Тема раціонального використання природних ресурсів та екології наразі викликає особливий інтерес у всьому світі. Зростання забруднення навколишнього середовища та величезна кількість споживаного пластику стали однією з основних екологічних проблем, які потребують вирішення. Відповідно до нашої діяльності та у відповідь на екологічні проблеми ми вже деякий час працюємо над тим, аби вжити відповідні заходи та дії для зменшення впливу наших операцій на природу та навколишнє середовище. Для того, щоб бути відповідальним виробником, ми прагнемо забезпечити асортимент упаковки, яка не тільки відповідає всім вимогам Європейського Союзу, але й має незначний вплив на навколишнє середовище. Ми вважаємо, що кожен виробник пакувальних матеріалів повинен не тільки шукати інноваційні рішення для виготовлення екологічно чистої упаковки, але й інформувати своїх клієнтів щодо вибору. Сьогодні ми можемо запропонувати нашим замовникам не лише упаковку, що підлягає переробці, але й упаковку з меншою кількістю сировини, що використовується зазвичай, проте тими ж стандартними якісними характеристиками.

25 березня 2015 року компанія JSC AZ-Pack впровадила систему поводження з упаковкою та відходами упаковки, що постачається на внутрішній ринок відповідно до вимог Литовських гармонізованих стандартів.

Разом з КТУ (Каунаський технологічний університет) та проектною групою Inočekiai LT, яка координується агенством MITA (Агентство з питань науки, інновацій та технологій), ми повинні гарантувати нашим клієнтам, що наше виробництво відповідає останнім оптимальним вимогам до упаковки, які набрали чинності з 1 листопада 2015 року.

У проекті відділів теплової та атомної енергії: „Система поводження з упаковкою та відходами упаковки, що постачається на внутрішній ринок, була успішно запроваджена в компанії JSC AZ-Pack відповідно до вимог Литовських гармонізованих стандартів. Фінансування було здійснено за рахунок оперативної програми економічного зростання Європейського фонду регіонального розвитку “Наукові дослідження та технологічні розробки для економічної конкурентоспроможності та зростання”, яка вводиться в дію документом VP2-1.3-ŪM-05-K проекту Inočekiai LT.

Весь проект, а також декларації про відповідність Гармонізованим стандартам були підготовлені відповідно до вимог, викладених у Законі Литовської Республіки “Про поводження з упаковкою та відходами упаковки” та відповідних нормативно-правових актах. Крім того, в ході реалізації проекту були проведені різноманітні випробування, що визначені як обов’язкові Директивою ЄС «Гармонізовані стандарти Литовської Республіки» та іншими нормативно-правовими актами: випробування на стійкість до ударів та вібрації, випробування на стиснення, тести, що визначають масу упаковки з найнижчою теплотворною здатністю та випробування на стійкість до проколу упаковки.

Чітко визначені Гармонізовані стандарти та проведені випробування дозволили переоцінити продукцію, яку пропонують на ринку, та матеріали, що використовуються для виробництва. На основі восьми ключових критеріїв, що дозволяють зробити судження про якість та своєрідність товару, ми можемо обґрунтовано оцінити, чи відповідає упаковка встановленим вимогам та визначенню оптимальної упаковки. Міцність, відносне подовження при розриві, коефіцієнт тертя, матовість, прозорість, коефіцієнт проникності кисню та водяної пари, вуглекислого газу, показники плівки, що використовується для виробництва, підтверджені науковими дослідженнями та забезпечують зовсім інше сприйняття якісної упаковки.

Поводження з відходами упаковки

Нові вимоги вказують на те, що упаковка повинна відповідати не лише всім директивам Європейського Союзу щодо упаковки та відходів упаковки, а й вимогам Гармонізованих стандартів:

  • упаковка повинна бути оптимальною – виготовлена з мінімальної кількості матеріалів і заповнена до максимальної місткості (RL Standard LST EN 13428: 2006);
  • загальна концентрація важких металів, таких як свинець, ртуть та шестивалентний хром, не повинна перевищувати 100 млн¯¹ ваги упаковки (RL Standard LST 1655: 2002);
  • вміст хімічних речовин або препаратів в упаковці повинен бути зменшений до найменшої достатньої кількості (RL Standard LST CEN/ TR 13695-2: 2004);
  • можливості повторного використання, компостування, спалювання тари повинні бути оцінені (RL Standard LST EN 13429: 2007 / LST EN 13430: 2007 / LST EN 13431: 2007 / LST EN 13432: 2007).
  • Зв’яжіться з нами!