fbpx

Projektas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0026 „Technologinių ekoinovacijų diegimas „AZ-Pack“, UAB veikloje“

„AZ-Pack“, UAB įgyvendina projektą, kurio tikslas – naudojantis technologinėmis ekoinovacijomis sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Šiuo metu įmonė gamina ir eksportuoja pakuotes į daugiau nei 30 šalių (Vakarų ir Vidurio Europos, Skandinavijos bei Rytų Europos ir Azijos regionus), tiekia produkciją didžiausioms Lietuvos maisto gamybos pramonės įmonėms, ūkiams, prekybos tinklams. Kasmet didėjančios pardavimų apimtys skatina ieškoti modernių ir technologinių sprendimų, kurių įdiegimas padėtų pagerinti masto ekonomiją, prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, įmonė pradėjo įgyvendinti technologinių ekoinovacijų projektą, kurio įgyvendinimo laikotarpiu „AZ-Pack“, UAB  įsigijo naują „Stand up Pouch“ pastatomų pakuočių ir „Bag in Box“ pakuočių gamybos įrangą. 

Numatoma, kad didesnis įrangos našumas leis pagaminti du kartus daugiau pakuočių nei paprastai pagaminama su kita įranga ir tokiu būdu padės sumažinti žaliavų ir išmetamų gamybinių atliekų sąnaudas, kurių mažesnis sunaudojimas leis prisidėti prie poveikio aplinkai mažinimo. Projekto įgyvendinimas taip pat padės įmonei praplėsti gaminamų pakuočių asortimentą naujomis moderniomis „Stand up Pouch“ pakuotėmis. „Stand up Pouch“ pastatomos pakuotės su integruotu kraneliu skirtos pakuoti skystus maisto ir ne maisto produktus. Šių pakuočių paklausa sparčiai auga visame pasaulyje, kadangi tokio tipo pakuotės yra lengvesnės lyginant su kitomis pakuotėmis, pavyzdžiui – plastikinis bakelis, stiklo tara. Dėl mažesnio „Stand up Pouch“ pakuočių svorio ir mažiau užimamos vietos pakuotes transportuojant, šis skysčių pakavimo būdas išsiskiria ekonomiškumu – padeda sumažinti logistikos ir sandėliavimo kaštus, prisideda prie aplinkos tausojimo – lengvesnės pakuotės ir mažesnis transportavimo resursų naudojimas padeda taupyti gamtos išteklius ir prisidėti prie oro taršos mažinimo.

Projekto metu įsigyta moderni „Stand up Pouch“ pastatomų pakuočių ir „Bag in Box“ pakuočių gamybos linija padės įmonei efektyviau naudoti žaliavas, sumažinti išmetamų gamybinių atliekų sąnaudas ir prisidėti prie aplinkos tausojimo. Projekto įgyvendinimas taip pat padės įmonei praplėsti pakuočių skysčiams asortimentą, pagerinti masto ekonomiją ir sustiprinti konkurencinį pranašumą vietinėje bei tarptautinėje lanksčių pakuočių rinkoje.

Projektas finansuojamas „AZ-Pack“, UAB nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

 

Projekto išlaidų suma – 639 951,00 Eur
Skirtas finansavimas – 287 977,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-02-10
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31

EU Kuriame Lietuvos ateitį