fbpx

Projektas Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0026 „Technologinių ekoinovacijų diegimas „AZ-Pack“, UAB veikloje“

Šiuo metu „AZ-Pack“ UAB gaminama produkcija eksportuojama į daugiau nei 30 šalių (Vakarų ir Vidurio Europos, Skandinavijos bei Rytų Europos ir Azijos regionus), taip pat tiekiama didžiausioms Lietuvos maisto gamybos pramonės įmonėms, ūkiams, prekybos tinklams. Pagrindiniai įmonės gaminami produktai – vakuuminiai maišeliai, maišeliai su spauda, Bag in Box pakuotės skysčiams. Kiekvienais metais įmonė aktyviai vysto eksporto plėtrą, didina pardavimų apimtis ir tuo pačiu ieško modernių technologinių sprendimų, kurie padėtų pagerinti gamybos masto ekonomiją, o taip pat ir leistų sumažinti poveikį aplinkai.

2021 m. vasario 10 d. įmonė pradėjo įgyvendinti technologinių ekoinovacijų projektą Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0026 „Technologinių ekoinovacijų diegimas „AZ-Pack“, UAB veikloje“ pagal 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę “ Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+”. Projekto tikslas – sumažinti neigiamą gamybos poveikį aplinkai mažinant žaliavų ir išmetamų gamybinių atliekų sąnaudas. Projekto tikslui pasiekti buvo įsigyta nauja, efektyvesnė ir daugiau galimybių turinti „Stand up Pouch“ ir „Bag in Box“ pakuočių gamybos linija. Numatoma, kad didesnis įrangos našumas leis pagaminti du kartus daugiau pakuočių nei paprastai pagaminama su kita įranga, o platesnės įrangos galimybės padės efektyviau valdyti pakuočių gamybą – optimizuoti žaliavų panaudojimą atsisakant nereikalingų formatų ir tokiu būdu sumažinti nereikalingų plėvelės atliekų kiekį. 

Projekto įgyvendinimas taip pat padės įmonei praplėsti gaminamų pakuočių asortimentą nauju produktu – „Stand up Pouch“ pakuotėmis. „Stand up Pouch“ pastatomos pakuotės su integruotu kraneliu skirtos pakuoti skystus maisto ir ne maisto produktus. Šių pakuočių paklausa sparčiai auga visame pasaulyje, kadangi tokio tipo pakuotės yra lengvesnės lyginant su kitomis pakuotėmis, pavyzdžiui – plastikinis bakelis, stiklo tara. Dėl mažesnio „Stand up Pouch“ pakuočių svorio ir mažiau užimamos vietos pakuotes transportuojant, šis skysčių pakavimo būdas išsiskiria ekonomiškumu – padeda sumažinti logistikos ir sandėliavimo kaštus, prisideda prie aplinkos tausojimo – lengvesnės pakuotės ir mažesnis transportavimo resursų naudojimas padeda taupyti gamtos išteklius ir prisidėti prie oro taršos mažinimo.

Projektas finansuojamas „AZ-Pack“, UAB nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

 

Projekto išlaidų suma – 639 951,00 Eur
Skirtas finansavimas – 287 977,00 Eur

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-02-10
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-08-31

EU Kuriame Lietuvos ateitį
  • Susisiekime!