Kokybė ir inovacijos

Didelį dėmesį skiriame pakuočių kokybei, todėl gamindami pakuotes naudojame tik patikrintų ir sertifikuotų Europos gamintojų žaliavas. Norėdami auginti klientų pasitikėjimą ir užsitikrinti konkurencingumą rinkoje, kiekvienais metais investuojame į naują įrangą, Šiuo metu techninėje bazėje turime 6 gamybinės įrangos linijas. 3 linijos skirtos Bag-in-Box pakuočių gamybai, kitos 3 linijos – vakuuminių maišelių ir Doy-Pack pastatomų pakuočių gamybai. 

Kiekvienais metais peržiūrime ir tobuliname gamybinius procesus bei atliekame labaratorinius tyrimus ir bandymus. 

Produkcijos kokybę patvirtina ir tarptautinių asociacijų išduoti sertifikatai, užtikrinantys, kad pakuotės atitinka visus aukščiausius Europoje taikomus reikalavimus medžiagoms, naudojamoms liestis su maistu. 

Bag-in-Box pakuociu gamybos linija

Bag-In-Box pakuočių gaminimo linija „Maverick Dream Machine“

2018-tųjų vasarą techninę bazę papildėme inovatyvia ir galinga Bag-In-Box pakuočių gaminimo linija „Maverick Dream Machine“, kurioje integruotos naujausios technologijos užtikrina itin aukštą efektyvumą, gaminių kokybę ir lankstų gamybos procesą.

Naujos kartos įrenginys Doy-Pack pakuotėms gaminti

2019 metų lapkričio mėnesį įdiegsime dar vieną, naujos kartos įrenginį Doy-Pack pakuotėms gaminti. Naujo įrenginio dėka galėsime pagaminti iki 6 kartus daugiau produkcijos nei iki šiol.

Naujas vakuuminiams maišeliams gaminti skirtas įrenginys

2019 metų gegužės mėnesį savo techninę bazę papildėme nauju vakuuminiams maišeliams gaminti skirtu įrenginiu.

Moderni įranga išsiskiria patikima kokybės sekimo sistema, naujomis pakuočių sprendimų galimybėmis bei užtikrina didesnį gamybos efektyvumą, o visa tai leidžia efektyviau įgyvendinti užsakymus bei pagreitinti pristatymo laiką.

Be to, šio įrenginio dėka, galime pagaminti net du kartus platesnius, iki 1200 mm pločio ir iki 3000 mm ilgio, vakuuminius maišelius. Platesni vakuuminiai maišeliai tinka transportuoti, sandėliuoti plataus vartojimo, buities prekes, drabužius, maisto gaminius ar skysčius.

Sertifikatai

Geroji gamybos praktika (GGP) – Gerosios gamybos praktikos pažymėjimu (Nr.15-01) „AZ-Pack“, UAB, patvirtina, kad gamina plastikines pakuotes, gaminius iš plastikų, skirtus prekių pakavimui: pakavimo maišeliai, vienkartiniai indai, kurie yra skirti liestis su maistu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB (Nr.2023/2006), Lietuvos higienos normos HN 16: 2011 ir „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gerosios gamybos praktikos taisyklės“ (Lietuvos pakuotojų asociacija, 2007 m.) reikalavimus. GGP kokybės sistema yra skirta užtikrinti, kad veiksniai, kurie gali turėti įtakos produkto kokybei, būtų valdomi, o toks valdymas būtų nukreiptas į neigiamų kokybės aspektų sumažinimą, pašalinimą ir prevenciją.

Nuo 2015 metų įmonė priklauso Švedijos Prekybos ir pramonės asociacijai „Normpack“, vienijančiai daugiau kaip 200 narių, vykdančių veiklą skirtinguose gamybos etapuose gaminant produktus, turinčius sąlytį su maistu. Švedijos asociacijos atliekami tyrimai padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinėje rinkoje naudojamų žaliavų ir galutinės produkcijos kokybinių bei saugos reikalavimų. Skandinavijos organizacijos „Normpack“ sertifikatas užtikrina, kad mūsų vakuuminė pakuotė išskirtinė ne tik fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, bet ir itin gerai vertinama dėl cheminės sudėties, atitinkančios griežčiausius ES ir Skandinavijos rinkos reikalavimams. Vartotojai, pasirinkę maisto produktą „Normpack“ asociacijos sertifikuotoje pakuotėje, gali būti tikri, kad pakuotė yra saugi, gali būti naudojama maistui pakuoti ir neturės neigiamo poveikio nei maisto produktui, nei žmogaus sveikatai.

CEN standartas EN 134282004 apibrėžia pakuotės vertinimo procedūrą, pagal kurią pakuotę sudarančios medžiagos svoris ir (arba) tūris yra mažiausias(-i), tačiau pakankamas(-i), kad būtų užtikrintas:

  • pakuotės gamybos procesas;
    pakuotės funkcionalumas visos tiekimo ir naudojimo grandinės metu: produktų fasavimo, pervežimo, sandėliavimo, pardavimo, išpakavimo;
  • sauga ir higiena tiek produkto, tiek vartotojo atžvilgiu;
  • supakuoto produkto priimtinumas vartotojui.

Šio standarto pagrindu yra laikoma kritinė sritis, kurią galima pasiekti, mažinant panaudojamos medžiagos kiekį. Jei medžiagos kiekis būtų dar labiau sumažintas, jis neatitiktų vieno iš išvardintų kriterijų. Jei nei viena kritinė sritis nėra pasiekta, reikia dar labiau mažinti naudojamos medžiagos kiekį.

Nuo 2013 m. įmonė priklauso Skandinavijos asociacijai „Norwegian-Lithuanian chamber of commerce“.

Good-Manufacturing-Practices
Norm Pack
European_Committee_for_Standardization_logo medium
Norwegian-Lithuanian Chamber of Commerce