fbpx

Kokybė ir inovacijos

Didelį dėmesį skiriame pakuočių kokybei, todėl gamindami pakuotes naudojame tik patikrintų ir sertifikuotų Europos gamintojų žaliavas. 

Siekdami savo klientams užtikrinti aukštą pakuočių kokybę, kiekvienais metais investuojame į naują įrangą, atliekame reikalingus labaratorinius tyrimus bei peržiūrime ir tobuliname gamybinius procesus. Kokybės kontrolė padeda užtikrinti, kad į rinką būtų tiekiama tik kokybiška produkcija. 

Prisiimame visą atsakomybę už stabilumą ir tvarumą, patvirtiname gerinti aplinkosaugą, mažinti poveikį CO2 emijoms ir prisidėti prie pasaulio klimato gerinimo iniciatyvų. Patvirtinta Kokybės, aplinkosaugos politika (IVSV 3 priedas IVS Politika), tikslai, kuriais siekiama sumažinti tiesioginį ir netiesioginį poveikį emisijoms ir vykdome energijos ir kitas taupymo, aplinkos apsaugos ir užtikrinimo iniciatyvas. Procesai valdomi,  matuojami ir gerinami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standartų reikalavimais. 

Produkcijos kokybę patvirtina ir tarptautinių asociacijų išduoti sertifikatai, užtikrinantys, kad pakuotės atitinka visus aukščiausius Europoje taikomus reikalavimus medžiagoms, naudojamoms liestis su maistu. 

Šiuo metu techninėje bazėje turime 6 gamybinės įrangos linijas. 3 linijos skirtos Bag-in-Box pakuočių gamybai, kitos 3 linijos – vakuuminių maišelių ir Doy-Pack pastatomų pakuočių gamybai.

Bag-In-Box pakuočių gamybos linija

2018-tųjų vasarą techninę bazę papildėme inovatyvia ir galinga Bag-In-Box pakuočių gaminimo linija „Maverick Dream Machine“, kurioje integruotos naujausios technologijos užtikrina itin aukštą efektyvumą, gaminių kokybę ir lankstų gamybos procesą.

Doy-Pack pakuočių gamybos linija

2019 metų gale įsigijome naują įrangą Doy-Pack pakuotėms gaminti. Nauja įranga leidžia pagaminti "Pocket ZIP" maišelius su specialiu užsegimu, kuris atsidaro maišelio šone (dauguma standartinių maišelių su ZIP užsegimu atsidaro per viršų). Taip pat galime pagaminti maišelius su užapvalintais kampais bei mažesnių išmatavimų maišelius. Mažiausias galimas maišelių plotis 80 mm.

Vakuuminių maišelių gamybos linija

2019 metų pavasarį gamybinę bazę papildėme nauja, vakuuminiams maišeliams gaminti skirta įranga. Nauja įranga pasižymi didesniu efektyvumu ir patikima kokybės sekimo sistema.
Taip pat šios įrangos dėka, galime pagaminti didelius maišus - iki 1200 mm pločio ir iki 3000 mm ilgio. Platesni vakuuminiai maišai tinka transportuoti, sandėliuoti plataus vartojimo, buities prekes, drabužius, maisto gaminius ar skysčius.

Sertifikatai

Geroji gamybos praktika (GGP) – Gerosios gamybos praktikos pažymėjimu (Nr.15-01) „AZ-Pack“, UAB, patvirtina, kad gamina plastikines pakuotes, gaminius iš plastikų, skirtus prekių pakavimui: pakavimo maišeliai, vienkartiniai indai, kurie yra skirti liestis su maistu, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB (Nr.2023/2006), Lietuvos higienos normos HN 16: 2011 ir „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, gerosios gamybos praktikos taisyklės“ (Lietuvos pakuotojų asociacija, 2007 m.) reikalavimus. GGP kokybės sistema yra skirta užtikrinti, kad veiksniai, kurie gali turėti įtakos produkto kokybei, būtų valdomi, o toks valdymas būtų nukreiptas į neigiamų kokybės aspektų sumažinimą, pašalinimą ir prevenciją.

Nuo 2015 metų įmonė priklauso Švedijos Prekybos ir pramonės asociacijai „Normpack“, vienijančiai daugiau kaip 200 narių, vykdančių veiklą skirtinguose gamybos etapuose gaminant produktus, turinčius sąlytį su maistu. Švedijos asociacijos atliekami tyrimai padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinėje rinkoje naudojamų žaliavų ir galutinės produkcijos kokybinių bei saugos reikalavimų. Skandinavijos organizacijos „Normpack“ sertifikatas užtikrina, kad mūsų vakuuminė pakuotė išskirtinė ne tik fizinėmis ir mechaninėmis savybėmis, bet ir itin gerai vertinama dėl cheminės sudėties, atitinkančios griežčiausius ES ir Skandinavijos rinkos reikalavimams. Vartotojai, pasirinkę maisto produktą „Normpack“ asociacijos sertifikuotoje pakuotėje, gali būti tikri, kad pakuotė yra saugi, gali būti naudojama maistui pakuoti ir neturės neigiamo poveikio nei maisto produktui, nei žmogaus sveikatai.

CEN standartas EN 134282004 apibrėžia pakuotės vertinimo procedūrą, pagal kurią pakuotę sudarančios medžiagos svoris ir (arba) tūris yra mažiausias(-i), tačiau pakankamas(-i), kad būtų užtikrintas:

  • pakuotės gamybos procesas;
    pakuotės funkcionalumas visos tiekimo ir naudojimo grandinės metu: produktų fasavimo, pervežimo, sandėliavimo, pardavimo, išpakavimo;
  • sauga ir higiena tiek produkto, tiek vartotojo atžvilgiu;
  • supakuoto produkto priimtinumas vartotojui.

Šio standarto pagrindu yra laikoma kritinė sritis, kurią galima pasiekti, mažinant panaudojamos medžiagos kiekį. Jei medžiagos kiekis būtų dar labiau sumažintas, jis neatitiktų vieno iš išvardintų kriterijų. Jei nei viena kritinė sritis nėra pasiekta, reikia dar labiau mažinti naudojamos medžiagos kiekį.

Nuo 2013 m. įmonė priklauso Skandinavijos asociacijai „Norwegian-Lithuanian chamber of commerce“.

  • Susisiekime!